O NÁS


Náš skautský oddíl ve městě Podivín byl založen v roce 1987 Liborem Pudinkem Pospíšilem. Od roku 2008 je oddílovým vůdcem Radim Elf (Ráďa) Holub. Táborový oheň je součástí sdružení YMCA SKAUT, které sdružuje YMCA skautské oddíly. V současnosti funguje v oddíle 10 družin skautů, skautek a vlčat. Oddíl registruje 119 členů. Scházíme se ve skautské klubovně.

číslo oddílu: 12
název oddílu: Táborový oheň
město: Podivín

vůdce oddílu: Ráďa

oddílový rádce: pro skauty a skautky: Pískle a Týna
pro vlčata: Woody

vedení oddílu:  Dlouhonožka, Hrom, Jolča, Neši, Pískle, Ráďa, Šárka, Týna, Vašík, Woody, Žlababa

rádcové: Anička, Blesk, E3, Fešák, Horalka, Kubař, Kryštof, Štěpka,
Vikča, Véna

oddíl je součástí sdružení
YMCA SKAUT, IČ: 26532859, Na Řádku 21, 690 02 Břeclav
https://ymcaskaut.cz/

Co je skauting?

Skauting je mezinárodní hnutí s cílem výchovy a sebevýchovy lidí všech věkových kategorií. Posláním je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Výsledným efektem respektive cílem skautingu je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Skauting na Wikipedii