/ Září 27, 2019

Skautky a skauti, oblečte kroj a přijďte v sobotu 28. září v 15:45 k bráně hřbitova. Uctíme památku dobrovolců, kteří se podíleli na dovršení osvobození republiky v letech 1918 – 1920. Viz Podivínský zpravodaj str. 7.

Ukažme, že svoboda a demokracie nejen v naší vlasti jsou pro nás důležité hodnoty.

Leave a Comment